Nå holder alle butikker på Askimtorget åpent som vanlig.

Det er fortsatt skjenkestopp, så spisestedene har ikke lov til å servere alkohol.

Vi har på oppfordring fra lokale myndigheter sperret benker og sitteplasser i våre fellesarealer.

For å gjennomføre en trygg og god handel oppfordrer vi alle våre gjester til å:

  • Alltid benytte seg av oppsatte håndspritstasjoner ved inngangene.
  • Holde 2 m avstand
  • Bruke munnbind (dersom du har mulighet)
  • Ikke flytte på stoler på cafeer
  • Ikke oppholde seg unødvendig i våre fellesarealer
  • Vente på neste heis, slik at det kun er gjester fra samme kohort i heisen.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind