Askimtorget kjøpesenter eies av selskapet Torvet Eiendom AS Dette er et lokalt, familie eiet selskap. Selskapets oppgave er å legge forholdene til rette for profesjonell drift og utvikling av senteret, trekke til seg gode leietakere og skape en god mix av butikker. Aktiviteter og markedsføring skjer i samarbeid med butikkene. (senter foreningen).