Kontaktinfo

ALLE HENVENDELSER VEDR DRIFT, EIENDOM OG UTLEIE SKAL GÅ TIL:

Driftsleder: Jostein Torp
Telefon: 90 91 88 33
Epost: jostein@askimtorget.no

Daglig leder; Odd Arne Torp / Torvet Eiendom AS
Telefon: 922 07 693
Epost: arne@askimtorget.no

ALLE HENVENDELSER VEDR. SENTERFORENINGEN, GAVEKORT, UTLEIE, OG STANDUTLEIE SKAL GÅ TIL:

Senterleder
Håvard Lippestad
Telefon: 69 88 14 50
Mobil: 95 12 86 64
Epost:havard@askimtorget.no

Andre viktige nummer:

SECURITAS
Telefon: 90 76 21 95

Telefonliste til butikkene