Velkommen til barnas dag på lørdag! Her blir det masse aktiviteter for barn, og det kommer Star Wars-besøk her på Askimtorget. Velkommen!